Archiv aktualit

14


září 2023

aktualita img

:: Nejvyšší ocenění MŠMT pro Gymnázium Blovice

Lepší začátek školního roku jsme si nemohli přát. Ředitelka gymnázia Marcela Šustrová ve čtvrtek 14. 9. převzala z rukou ministra školství Mikuláše Beka bronzovou medaili MŠMT, která byla udělena našemu gymnáziu za vynikající pedagogickou činnost a příkladnou péči o kvalitu výchovně vzdělávacího procesu. Slavnostního předávání medailí, které proběhlo v zahradách Valdštejnského paláce, se kromě ředitelky školy zúčastnily i JUDr. Jaroslava Havlíčkova MBA, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje, a zástupkyně ředitelky Lada Kotlanová.

A za co naše škola toto ocenění dostala? Budeme citovat z medailonku předneseného během ceremoniálu:

„Gymnázium Blovice je menší škola, čítající přibližně 350 žáků. Ve škole je kladen zvláštní důraz na individuální a přátelský vztah mezi pedagogy a žáky, který však není na úkor úrovně výchovy a vzdělání. Gymnázium se vyznačuje vstřícným a profesionálním přístupem k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami i k těm mimořádně nadaným. Tím je škola zvláštní a jedinečná. Intenzivně spolupracuje se základními a vysokými školami v regionu a je jednou z fakultních škol Západočeské univerzity v Plzni. Gymnázium se vyznačuje také tím, že v návaznosti na své nejlepší tradice pečuje o kvalitu výchovně vzdělávacího procesu uplatňováním progresivních metod a forem práce. S tím souvisí aktivní zapojení školy do projektů pomáhajících zvyšovat materiální zabezpečení výuky i profesionální kvality pedagogů.“

Tohoto ocenění si nesmírně vážíme a je pro nás výbornou zpětnou vazbou, že naše gymnázium kráčí správným směrem.

23_medaile 23_medaile 23_medaile 23_medaile 23_medaile 23_medaile

25


září 2023

aktualita img

:: Předání regionálních cen Ď

Dne 25. září 2023 se zástupci našeho gymnázia zúčastnili předávání krajských a místních cen Ď. Celá akce probíhala v uměleckých prostorách Galerie Vavrys v centru Starého Města. Pan Richard Langer s neutuchajícím entuziasmem organizuje již XXIII. ročník svého jedinečného projektu, který si klade za cíl veřejně poděkovat a vyjádřit vděčnost mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot v ČR. Velmi nás těší, že naše gymnázium patří k jeho dlouholetým partnerům. Letos žáci GB v rámci kategorie Kouzlo domoviny nominovali na místní cenu Ď Lidový dům Blovice a za Plzeňský kraj zříceninu hradu Radyně. Nominaci přednesli a cenu předávali Aneta Bláhová z kvinty a Kryštof Spodniak ze sexty. Srdečně jim děkujeme, že svým milým a kultivovaným projevem skvěle reprezentovali naši školu a pomáhali vytvářet bezprostřední a dojemnou atmosféru celé akce. Máme velkou radost, že cestu do Prahy s námi vážil, krásnou cenu převzal a osobně nám poděkoval ředitel Lidového domu pan Bc. Václav Podroužek. Už se těšíme na celorepublikové finále ceny Ď, které se bude konat 16.října na Nové scéně Národního divadla.

23_cenaD 23_cenaD 23_cenaD 23_cenaD

20


září 2023

aktualita img

:: Prima v knihovně

Ve středu 20.09.2023 naše třída prima navštívila Městskou knihovnu v Blovicích.

Nejprve nás paní knihovnice po knihovně provedla a ukázala nám oddělení pro dospělé, kde je možnost využití počítačů. Potom jsme vyšli do patra do oddělení pro děti a mládež. Zde nás seznámila s chodem knihovny a žánry dětských knih. Knihy jsou rozdělené podle abecedy a hlavně podle barevného proužku, který značí, pro koho je kniha vhodná. Několik vybraných knih nám paní knihovnice také ukázala a představila jejich příběhy.

Někteří z nás se rovnou do knihovny zaregistrovali a odnesli si už i vybranou knihu domů na čtení. Mě samotného oslovila jedna kniha, kterou nám paní knihovnice ukázala, a těším se, až si ji přečtu. Všem se nám v knihovně líbilo a určitě ji budeme v budoucnu rádi navštěvovat.

Daniel Marek, prima

23_prima_knihovna 23_prima_knihovna 23_prima_knihovna

19


září 2023

aktualita img

:: Hvězdárna na gymnáziu

V úterý 19. 9. 2023 zavítala do naší školy Hvězdárna v Rokycanech a v Plzni a přivezla s sebou mobilní planetárium. Pro žáky byl připraven program na 45 minut. Akce se účastnily čtyři třídy vyššího gymnázia – kvinta, sexta, septima a 2. ročník. Na vnitřní stranu kopule byla žákům promítána noční obloha s hvězdami a souhvězdími. Podívali jsme se zblízka na Měsíc, Mars či Saturn. Zhlédli jsme pohyb Slunce po obloze při letním a zimním slunovratu. Na závěr jsme se podívali ještě na tělesa vzdáleného vesmíru. Vše bylo doprovázeno zajímavým výkladem. Díky mobilnímu planetáriu se žáci z prostor tělocvičny přenesli až do vesmíru. Tato akce se konala na našem gymnáziu poprvé a vzhledem k ohlasům věříme, že nikoliv naposledy.

23_hvezdarna 23_hvezdarna 23_hvezdarna 23_hvezdarna 23_hvezdarna

15


září 2023

aktualita img

:: Výměnný pobyt v Německu

V termínu 10.-15. září 2023 jsem se zúčastnil spolu s dalšími pěti spolužáky výměnného pobytu v Německu ve městě Pößnecku. Právě zde, ve Spolkové zemi Durynsko, má naše gymnázium totiž partnerskou školu - Státní gymnázium U Bílé věže. Nutno podotknout, že vztahy mezi oběma školami byly navázány již v roce 1973, a tak jsme letos vlastně oslavili 50. jubileum vzájemných kontaktů.

Na výměnný pobyt jsme odjížděli s očekáváním, že lépe poznáme cizí zemi zblízka a najdeme si tam i nové kamarády. A vše se opravdu splnilo! Pobyt byl velmi dobře zorganizován a počasí taktéž vyšlo perfektně. Program, který pro nás a naše kamarády-hostitele organizátoři připravili, byl velice zajímavý a dokonale naplánovaný. V okolí Pößnecku jsme zhlédli nejzákladnější zajímavosti, a to od města Pößneck přes Saalfeldské jeskyně až po historický Erfurt.

Jediná překážka na výměnném pobytu byla jazyková bariéra. S hostitelskými rodinami a novými kamarády jsme mluvili převážně anglicky, ale např. s prarodiči jsme mluvili jen německy. Všechny německé rodiny byly velmi přátelské a pohostinné. Ve volném čase nás vzali na hezká místa v okolí anebo třeba do aquaparku. Se svými partnery jsme se skamarádili a domluvili jsme se, že bychom se rádi setkali i mimo výměnný pobyt.

Z Německa jsme se vrátili se skvělými zážitky a s novými zkušenosti. Mnohokrát děkujeme, že jsme mohli být součástí této akce.

Zdeněk Vodička, kvarta

23_nemecko 23_nemecko 23_nemecko 23_nemecko 23_nemecko 23_nemecko 23_nemecko 23_nemecko 23_nemecko 23_nemecko

08


září 2023

aktualita img

:: Dny vědy a techniky

Dne 8. 9. 2023 se žáci sekundy zúčastnili Dnů vědy a techniky ZČU v Plzni. Doprovod nám dělaly paní učitelky Milena Lásková a Jana Drhová. Akce se konala na plzeňském náměstí. Žáci si mohli obejít spoustu stánků s různými aktivitami z oblasti fyziky, chemie, informatiky, ale i archeologie nebo zdravovědy. Všechny tyto aktivity nás zaujaly, z celého dne máme krásné vzpomínky.

Jindřich Burian, David Dvořák, sekunda

23_dny_vedy 23_dny_vedy 23_dny_vedy 23_dny_vedy 23_dny_vedy 23_dny_vedy 23_dny_vedy 23_dny_vedy 23_dny_vedy 23_dny_vedy

06


září 2023

aktualita img

:: Adaptační kurz - prima 2023

Hned první den nového školního roku, 4. 9. 2023, vyrazila třída prima na adaptační kurz do Jesenice. Cesta byla klidná a brzy jsme šťastně dojeli do cíle. Po obědě jsme hráli seznamovací hry, při kterých jsme se snažili navzájem lépe poznat a zapamatovat si jména nových spolužáků. Zbyl nám čas i na procházku ke šmoulí vesnici, kde se každý mohl vyfotit se Šmoulinkou nebo Taťkou Šmoulou. Večer jsme společně vymysleli a vyrobili třídní erb. Druhý den byl ve znamení týmů. Dvě družstva, Mimoni a Špunti, se utkala ve sportovních i taktických soutěžích. Bylo to vyrovnané, ale díky poslední piškvorkové bitvě Špunti Mimoně porazili a vychutnali si zaslouženou odměnu. Odpoledne jsme si pod vedením psychologa Míly zkusili lezení na nízkých lanech. Nejtěžší pro nás bylo překonat Mohawkův most. Všichni za jednoho, jeden za všechny – jakmile kdokoliv spadl z lana a dotkl se země, celá třída se musela vrátit na začátek cesty. Asi po dvou hodinách jsme to zvládli a dokázali, že umíme táhnout za jeden provaz. Večer jsme si u táboráku opekli buřty. Děkuji paní učitelce Menclové, paní učitelce Pavlíně Fialové a svým novým kamarádkám a kamarádům za to, že první tři dny v nové škole byly krásné a já jsem si je báječně užila.

Anna Rusnoková, prima

23_adaptak_prima 23_adaptak_prima 23_adaptak_prima 23_adaptak_prima

19


červen 2023

aktualita img

:: Exkurze do spalovny v Chotíkově

Třída kvarta se 19.6. zúčastnila exkurze do spalovny v Chotíkově. Součástí byla přednáška a prohlídka provozu. Spalovna velice ekologicky a šetrně spaluje komunální odpad z Plzně a vyprodukuje elektřinu a teplo, které zajistí sídliště Lochotín. Velmi nás překvapilo, jak velké množství plastu a dalších věcí určených k vytřídění najdeme v komunálním odpadu v době, kdy na každém rohu potkáváme barevné kontejnery.

Exkurze byla poučná a vhodná pro všechny starší děti.

Pavla Mrvíková, Hana Chytrá

23_spalovna 23_spalovna 23_spalovna 23_spalovna 23_spalovna

16


červen 2023

aktualita img

:: Sexta na exkurzi v Praze

Žáci sexty se dne 16. června v doprovodu paní třídní učitelky Šlaisové a paní učitelky Lankové vydali na exkurzi do Prahy. Když naše zívající skupinka v Plzni nastupovala do ranního vlaku v 7:00, nezdálo se ještě, že máme pro ten den veliké vyhlídky, ale ospalost nás rychle přešla.

Nejprve jsme měli naplánovanou prohlídku interiérů historické budovy Národního divadla, která trvala něco přes hodinu. Zahájili jsme ji zastavením v hledišti, kde jsme se od našeho průvodce dozvěděli něco o jeho historii, a prohlédli si jak skvostnou výzdobu, tak malovanou oponu Vojtěcha Hynaise. Pak jsme se vydali k základním kamenům divadla, odkud jsme následně postupně stoupali až na střechu divadla ke trigám. Dozvěděli jsme se mimo jiné, proč byly tyto sochy ve své době kontroverzní – části národa se zdálo, že nemají s naší historií nic společného, jelikož pocházejí z antiky, zatímco někteří se zastávali jejich alegorického významu coby vítězné jízdy. (Pravdou přitom je, že ani pohled antický není právě výstižný, protože antické spřežení by bývalo tažené koňmi čtyřmi, nikoliv třemi, a šlo by tedy o kvadrigu.)

Po této prohlídce jsme se pomalu vydali směrem k Senátu, našemu druhému cíli. Předtím, než jsme vkročili dovnitř, jsme ještě měli čas si prohlédnout kouzelné Valdštejnské zahrady. Poté jsme si s paní průvodkyní prošli Valdštejnský palác, kde jsme se dozvěděli mnoho jak o našem Senátu, tak o historické osobě Albrechta z Valdštejna I výzdobě a historii samotného palace. Myslím, že se nám všem obě části této exkurze líbily, a jsme rádi, že jsme si místa zatím zaznamenaná v našem povědomí pouze jako pojmy např. z hodin občanské výchovy mohli také na vlastní oči prohlédnout a projít.

Eliška Háčková, sexta

23_sexta_praha 23_sexta_praha 23_sexta_praha 23_sexta_praha 23_sexta_praha 23_sexta_praha 23_sexta_praha

15


červen 2023

aktualita img

:: Exkurze septimy a 3. ročníku do závodu Bohemia Sekt

Dne 15. 6. se žáci septimy a 3. ročníku zúčastnili komentované prohlídky závodu Bohemia Sekt ve Starém Plzenci, který vyrábí šumivá vína, neboli sekty, již více než 80 let. Cílem exkurze bylo seznámit se nejen se 2 základními způsoby výroby sektů, ale i poodhalit tajemství rozdílu mezi sektem a šampaňským. A co dalšího naši studenti zjistili? Např. kterým sektem se připíjelo na státní recepci při návštěvě anglické královny Alžběty II, kdo skoupil a vypil na oslavu osvobození Plzně v roce 1945 37 000 lahví sektu, kolik druhů sektů vyrábí v současnosti Bohemia sekt a další.

Celá akce se velmi vydařila a návštěvu v závodu tohoto tradičního českého výrobce srdečně doporučujeme!

23_bohemia_sekt 23_bohemia_sekt 23_bohemia_sekt 23_bohemia_sekt

14


červen 2023

aktualita img

:: Exkurze vodní elektrárna Orlík

Dne 14. 6. 2023 jsme společně se žáky základních škol v rámci projektu IKAP absolvovali prohlídku vodní elektrárny Orlík. Na místo jsme se dopravili linkovým autobusem. Během návštěvy nás kromě výkladu v infocentru čekala i exkurze provozu elektrárny včetně jejího zázemí, Kaplanových turbín i přivaděčů vody. Zkušený průvodce nám vysvětlil vše ohledně elektrárny i přehrady a odpověděl i na dotazy žáků.

23_orlik 23_orlik 23_orlik 23_orlik

07


červen 2023

aktualita img

:: Exkurze v rámci projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji

V rámci projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji proběhly v posledních 4 týdnech dvě exkurze. První byla do Příbrami do Hornického muzea, kde jsme sfárali do dolu Anna a prohlédli si parní stroj. Pro žáky to byl opravdu jedinečný zážitek, zvláště pohyb v dolu s baterkami, zažít si úplnou tmu a projet se důlním vlakem.

V červnu jsme vyrazili do Karlových Varů, kde jsme se podívali na výrobu porcelánu v závodě Thun v Nové Roli. Prohlédli jsme si výstavu výrobků z historie porcelánky. Exkurze pak pokračovala přímo do provozu, kde jsme si prošli celý proces výroby od surovin až po finální kusy. Exkurze byla velice zajímavá a obohatila znalosti žáků v oblasti chemie. Naši karlovarskou exkurzi jsme zakončili návštěvou nejteplejšího minerálního pramene v Čechách, karlovarského Vřídla.

Obě exkurze se opravdu vydařily. Milým bonusem pro všechny zúčastněné byl samozřejmě také fakt, že náklady na obě cesty byly hrazeny z projektu.

23_ikap_exkurze 23_ikap_exkurze 23_ikap_exkurze 23_ikap_exkurze 23_ikap_exkurze 23_ikap_exkurze 23_ikap_exkurze

07


červen 2023

aktualita img

:: Vernisáž výstavy Sami proti všem...příslušníci SNB v srpnu 1968.

Ve středu 7. června jsme na gymnáziu zahájili vernisáží výstavu Sami proti všem...příslušníci SNB v srpnu 1968 zapůjčenou se svolením ředitelky Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu služby kriminální policie a vyšetřování paní plk. PhDr. Evy Michálkové, MBA.

Výstava pojednává na patnácti panelech o postavení složek SNB ve složité situaci srpnové okupace v roce 1968, a jak už název napovídá, nebylo to postavení jednoduché. V rámci vernisáže nás s touto situací seznámil kurátor výstavy PhDr. Daniel Povolný, Ph.D.

Vernisáže výstavy i navazující přednášky se zúčastnili žáci septimy, 3. ročníku a zájemci z řad žáků a zaměstnanců našeho gymnázia. Na úvod byli přivítáni paní Mgr. Marcelou Šustrovou, ředitelkou gymnázia, která připomněla důležité skutečnosti nejen k výstavě, ale také k historickému významu roku 1968. Návštěvníci vernisáže ocenili tematicky sladěný hudební doprovod poskytnutý panem Petrem Švantnerem a jeho interpretaci písní Marty Kubišové. Žákyně septimy Marcela Menclová a žákyně 3. ročníku Hana Strolená pro návštěvníky vernisáže přednesly několik poutavých ukázek z výstavy jako malou ochutnávku před její návštěvou.

Celá vernisáž byla ukončena hudbou a potleskem. Výstava bude pro zájemce z řad našich žáků přístupná na gymnáziu do posledního týdne v červnu.

23_vystava 23_vystava 23_vystava 23_vystava 23_vystava

02


červen 2023

aktualita img

:: Den plný akcí

Protože našim žákům není lhostejné okolí školy a ekologie pro ně není jen odborný termín, zapojili jsme se i letos do akce Ukliďme si Česko. V pátek 2. 6. tedy všechny třídy nižšího gymnázia vyrazily do terénu. Děti nemusely jít daleko, aby všechny připravené igelitové pytle zaplnily odhozeným odpadem. Na některé předměty, jako bylo jízdní kolo či stará pneumatika, jim ovšem obalový materiál nestačil, ani to je ale od poctivého úklidu neodradilo. Vše dostali na svozová místa nebo rovnou do sběrného dvora.

Za účast na této akci děkujeme nejen našim žáků a učitelům, ale i představitelům města Blovice, kteří s námi na odklizení odpadu ochotně spolupracovali.

Po náročném úklidu na žáky čekala oslava Mezinárodního dne dětí. V areálu škol si školní parlament pro své mladší spolužáky připravil 12 stanovišť plných zábavy. Týmy dětí soutěžily v různých disciplínách, sportovních i vědomostních, uplatnění našel každý. Na konci dne pak tři nejlepší skupiny čekala sladká odměna. Celá akce byla v rukou školního parlamentu a je třeba přiznat, že vše klapalo na jedničku. Děkujeme.

Páteční den se opravdu vydařil, nikdo se nenudil. Naši žáci ukázali, že jim není lhostejné okolí školy a že jim záleží na mladších spolužácích. Na výbornou vyšlo i počasí. Co víc si přát? Snad jen víc takhle vydařených dnů.

23_den_akci 23_den_akci 23_den_akci 23_den_akci 23_den_akci 23_den_akci 23_den_akci 23_den_akci 23_den_akci 23_den_akci 23_den_akci 23_den_akci 23_den_akci 23_den_akci 23_den_akci 23_den_akci 23_den_akci 23_den_akci 23_den_akci

01


červen 2023

aktualita img

:: Kvinta v knihovně

Dne 1. 6. 2023 navštívila třída kvinta Studijní a vědeckou knihovnu Plzeňského kraje. Na dvouhodinové prohlídce studenti stačili zjistit mnohé o historii knih a tiskařství. Zároveň si prohlédli nejdůležitější a nejzajímavější části knihovny. Exkurze to byla velmi poučná a zajímavá. Průvodkyně nás zaujala natolik, že pár studentů přemýšlí dokonce o zřízení čtenářského členství v SVKPK.

Filip Vávra, kvinta

23_V_knihovna 23_V_knihovna 23_V_knihovna

31


květen 2023

aktualita img

:: První ročník na derniéře R.U.R.

Dne 31. 5. 2023 navštívili žáci 1. ročníku a několik žákyň sexty Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Na Nové scéně zhlédli derniéru divadelní hry Karla Čapka R.U.R. Všichni, tj. žáci, třídní učitelka 1. ročníku i někteří rodiče žáků, si představení užili a jistě ocenili i novátorské zpracování dramatu, které ve své době i dnes po svém varuje před riziky umělé inteligence. U maturity nás už jen čeká skvělá možnost srovnání plzeňské adaptace s originálem dramatu Karla Čapka.

Eva Lanková

23_rur_derniera 23_rur_derniera

25


květen 2023

aktualita img

:: V Praze bylo blaze!

Dne 25. května 2023 se žáci třídy septimy vydali vlakem do Prahy. Poznávací exkurze začala na Pohořelci a odtud vedly naše kroky k Pražskému hradu. Po návštěvě zahrad následovala komentovaná prohlídka dalších objektů tohoto unikátního historického areálu.

Tím ovšem program nekončil. Nerudovou ulicí jsme pokračovali k Malostranskému náměstí a do budovy Poslanecké sněmovny PČR, kde se nás ujala průvodkyně, která nás seznámila s minulostí a současností této instituce. Nejen že nám zodpověděla všechny naše dotazy, ale dala nám i nahlédnou do prostor, které známe pouze z televize – např. do zasedacího sálu a tiskového střediska. Právě zde nás čekalo milé setkání: Redaktorka České televize Eliška Záleská, absolventka naší školy, se právě připravovala na příchod poslanců, aby s nimi mohla udělat rozhovor pro večerní Události.

Ještě jsme si krátce užili atmosféru malebné Malé Strany a plni nových poznatků a krásných dojmů jsme zamířili k hlavnímu nádraží, abychom se vrátili zpět do našich domovů.

septima

23_praha 23_praha 23_praha 23_praha 23_praha

10


květen 2023

aktualita img

:: Pod ochranou sv. Floriána se nám zadařilo!

Dne 10. 5. 2023 se v kapli sv. Ondřeje na zámku Hradiště v Blovicích uskutečnilo slavnostní vyhlášení literární přehlídky „Pod ochranou sv. Floriána“, kterou připravilo Muzeum jižního Plzeňska ve spolupráci s neziskovou organizací MAS Aktivios. Účastníci dostali za úkol napsat libovolné literární dílo inspirované úryvky z dobových kronik. Z našeho gymnázia se do soutěže zapojili žáci sekundy a velmi nás těší, že jejich příspěvky byly oceněny jako jedny z nejlepších. Vyhrála detektivka s názvem Deník inspektora Mareše, na které se podíleli Lýdie Kramaričová, Maruška Křížková, Vašek Šimánek a Jirka Sýkora. Na děleném druhém místě skončila Péťa Stráská s originálním příspěvkem, v němž se převtělila v povodní stiženou vesnici, a pomyslnou bronzovou medaili získaly za GB Matylda Kejhová s baladou o hříšném horšickém knězi a Ivanka Bystřická za Žhářův deník. Všem oceněným srdečně blahopřejeme a děkujeme i všem ostatním sekundánům, kteří se zúčastnili.

florian florian florian florian

09


květen 2023

aktualita img

:: Soutěž BESIP

V úterý 9.5. se konala v areálu ZŠ Blovice dopravní soutěž mladých cyklistů BESIP. Družstvo Gymnázia Blovice po dvouleté pauze opět vyrazilo do boje o přední umístění. Tým ve složení Kristýna Kyselová, Eliška Vondráčková, Jan Zatloukal a Daniel Pešír (všichni žáci primy) obsadil v nabité konkurenci výborné třetí místo, když si zdařile poradili s disciplínami jako je zdravověda, jízda zručnosti, nebo test z pravidel silničního provozu. Lepší výkon podala jen ZŠ Nepomuk a ZŠ Blovice, která soutěž vyhrála. V příštím roce se soutěže opět zúčastníme a věřím, že se podaří stávající dobrý výsledek zopakovat a nebo ještě vylepšit.

Celému družstvu děkuji za snahu a reprezentaci školy.

Ivo Barca

besip

03


květen 2023

aktualita img

:: Návštěva SVK s besedou o holocaustu

Dne 3.5.2023 se první ročník vypravil na tradiční exkurzi do Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje.

Program měl tři části. V první jsme byli seznámeni s historií budovy, historií knihovnictví a zejména knihovnickými službami, které instituce poskytuje. Zároveň bylo možno prohlédnout si prostory, které jsou čtenářům k dispozici. Exkurze se stala motivací pro využití služeb knihovny pro vlastní studijní účely.

Druhá část exkurze byla spojena s expozicí Staré tisky (Dějiny knihy a tisku), ve které jsme se seznámili s nejstaršími tisky knihovny, historií tiskáren i restaurování a uchovávání těchto knih či dokumentů, písmem, vazbami a výzdobou knih. Byli jsme i informováni o péči o fond starých tisků v SVK PK. Měli jsme možnost nejen zhlédnout, ale i v rukavičkách prolistovat nejstarší exponáty knihovny, např. rukopis Kodexu vyšehradského.

Na program navazovala v sále vzdělávacího centra knihovny přednáška Natálie Eretové se stále aktuální tematikou holocaustu, odboje, prohlídkou dobových reálií a hlavně besedou na téma složitosti důsledků ideologie i schematického pohledu na viny jednotlivců a roli jejich „uniforem“ za 2. světové války.

Eva Lanková

23_svk_holocaust 23_svk_holocaust 23_svk_holocaust 23_svk_holocaust

02


květen 2023

aktualita img

:: SOČ? Proč nezkusit rovnou SVOČ!

Tým studentů z našeho gymnázia se po zkušenostech z krátkodobé stáže na FEL ZČU v Plzni v rámci projektu ScienceFEL vrátil na místo činu a zúčastnil se Studentské odborné soutěže SVOČ. Tato soutěž je primárně určena pro studenty vysoké školy ve všech třech etapách studia. Náš tým byl jediným zástupcem středních škol. Nicméně kluci se zdaleka neztratili a svou prezentací na téma robotického xylofonu důstojně doplnili kategorii studentů Bc. etapy. Jejich vystoupení a prezentace byla hodnocena kladně i odbornou porotou a tým si tak odnesl nejen diplom, ale i věcnou cenu. Na soutěži se také setkali s ostatními studenty projektu KapFELa, na kterém právě v rámci ScienceFEL spolupracovali. Klukům gratulujeme a těšíme se na další reprezentaci.

SVOC SVOC

02


květen 2023

aktualita img

:: Výměnný pobyt žáků Státního gymnázia U Bílé věže v Pößnecku v hostitelských rodinách žáků Gymnázia Blovice

V termínu od 23. do 28. dubna 2023 se po dlouhých dvanácti letech uskutečnil tradiční výměnný pobyt šesti německých žákyň a žáků a jejich dvou vyučujících ze Státního gymnázia U Bílé věže v Pößnecku na našem gymnáziu.

Úspěšná spolupráce obou škol trvá již velmi dlouho. V letošním roce si připomínáme dokonce 50. výročí vzájemných kontaktů! Protože bylo zajištění výměnného pobytu spojeno s řadou výdajů, zažádali jsme o finanční podporu Plzeňský kraj v rámci dotačního titulu Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2023.

V neděli 23. 4. jsme německé hosty přivítali na plzeňském hlavním nádraží a poté již měli připraven soukromý program v rodinách našich terciánek a terciánů.

Od pondělí do pátku pak program pro německé hosty organizovali dopoledne a odpoledne žáci a učitelé Gymnázia Blovice, poté opět hostitelské rodiny. Pobyt byl zaměřen na poznávání života v blovickém gymnáziu, na poznávání Blovic, České republiky, Prahy, historie našich států, škol a školství.

Pondělí trávili Pößnečtí v naší škole. Rychlokurz českého jazyka zajistili žákyně a žáci tercie, seznámení s budovou – učebnami a dalšími prostorami – připravili žákyně a žáci primy, informace o České republice, Praze, Plzni a Blovicích pak žákyně a žáci kvinty, sexty a septimy. V rámci procházky po blovických pamětihodnostech jsme pochopitelně nemohli vynechat zámek Hradiště, kde jsme absolvovali poutavou komentovanou prohlídku expozic.

V úterý byl na programu výlet do Prahy a představení jejích nejznámějších památek, ve středu putování na zámek Kozel a do firmy Bohemia Sekt ve Starém Plzenci, čtvrtek byl vyhrazen návštěvě Plzně a exkurzím do Pivovarského muzea a pivovaru Plzeňský Prazdroj. V pátek se již jen hodnotilo, vzpomínalo a museli jsme se s německými přáteli rozloučit.

Týden, který prožili žákyně a žáci z partnerské školy s našimi terciánkami a terciány, utekl jako voda. Všichni zúčastnění se již těší, až se v termínu 10.-15. září 2023 opět shledají – tentokráte v Pößnecku!

vymenny_pobyt vymenny_pobyt vymenny_pobyt vymenny_pobyt vymenny_pobyt vymenny_pobyt vymenny_pobyt vymenny_pobyt

17


duben 2023

aktualita img

:: Výlet do Anglie

Dne 11. dubna 2023 v odpoledních hodinách odjíždíme, my žáci Gymnázia Blovice, na poznávací ,,trip“ do Anglie.

I po dlouhé sedmnácti hodinové cestě jsme se v ranních hodinách vydali na prohlídku Londýna. Viděli jsme Tower a Tower Bridge. Poté jsme navštívili katedrálu svatého Pavla, kde někteří odvážlivci vystoupali až na vrchol. Večer jsme dojeli do Cardiffu, odkud si nás vyzvedli naši budoucí angličtí ,,rodiče“.

Druhý den jsme poznali rodné město Williama Shakespeara tedy Stratford nad Avonou. Dále jsme si prošli Hrad Warwick a konečnou zastávkou bylo univerzitní město Oxford.

Další den, 14. dubna, jsme měli možnost se podívat do nejvyšší Salisburské katedrály ve Velké Británii, která je postavena ve tvaru kříže. V odpoledních hodinách jsme spatřili Stonehenge. Na konci dne jsme si prohlédli lázeňské město Bath.

Poslední den ráno nás čekalo loučení s našimi krátkodobými rodiči a náš konečný výlet. Tam, kde jsme začali, tam také končíme, a to v Londýně. Byly nám představeny místa Londýna, které jsme ještě nenavštívili, například: Buckinghamský palác, Elizabeth Tower nazývaný Big Ben, Londýnské oko. Na závěr jsme měli možnost si sami doprohlédnout město Londýn. Už nás čekala jen cesta domů.

Celým zájezdem nás provázel Petr Klik, který to obohatil chytlavými písničkami. Byli jsme také pod učitelským dohledem Iva Barci a Jana Kaňky.

Za tento výlet jsme velmi rádi a doufáme, že budeme mít možnost znovu spatřit Anglii.

Kristýna Benešová, 3. ročník

anglie anglie anglie anglie anglie

14


duben 2023

aktualita img

:: Exkurze IKAP do NPR SOOS a NPR Kladské rašeliny

Ani deštivé počasí neodradilo účastníky exkurze IKAP do NPR SOOS a NPR Kladské rašeliny. Naopak, vyzbrojeni nepromokavým oblečením, dobrou náladou a někteří i hudebními nástroji, kterými nám zpříjemňovali cestu autobusem, vydali jsme se prozkoumávat rašeliniště a slatiniště. Prošli jsme se naučnými okruhy, poznávali v terénu typické rostliny a živočichy a prohlédli si paleontologické expozice s velkoplošnými reprodukcemi obrazů Zdeňka Buriana a modely prehistorických ještěrů v životní velikosti. Dále jsme navštívili expozici Ptačí svět Chebska a Záchrannou stanici pro poraněná zvířata.

Exkurze se opět vydařila a budeme mít na co vzpomínat.

H. Tlapová

soos soos soos soos soos soos soos soos soos

04


duben 2023

aktualita img

:: Výprava čtenářského kroužku do Divadla J. K. Tyla

Dne 4. dubna 2023 vyrazili knihomolky a knihomolové z čtenářského kroužku blovického gymnázia do Divadla J. K. Tyla, na jehož Nové scéně byl inscenován původní český muzikál Kozí válka. Jeho autory jsou Dalibor Bárta a Václav Bárta st.

Děj je situován na vesnici kousek od Plzně a zachycuje události konce druhé světové války a prvních měsíců po osvobození z pohledu tamních dětských part, mezi sebou bojujících např. praky se speciálním střelivem - kozími bobky.

Kromě skvělé hudby nás zaujaly vynikající pěvecké i herecké výkony, nápaditá choreografie a výprava vycházející z dobových reálií. Pod režijním vedením Lumíra Olšovského tak vznikla inscenace, která určitě baví, ale navíc nenásilně zprostředkovává historické souvislosti let 1944 a 1945.

Muzikál Kozí válka vám můžeme jen a jen doporučit!

Členky a členové čtenářského kroužku

kozi_valka kozi_valka kozi_valka

02


duben 2023

aktualita img

:: Na návštěvě u Járy Cimrmana

První dubnovou neděli, dne 2. 4. 2023, se žáci tříd septimy a kvarty společně vydali pod dozorem vyučujících do Žižkovského divadla Járy Cimrmana.

Měli jsme možnost zhlédnout divadelní hru České nebe, Cimrmanův dramatický kšaft. Stejně jako ta ostatní i toto představení začalo úvodním seminářem a po přestávce pokračovalo samotnou hrou. Postavy, které v ní vystupovaly (praotec Čech, sv. Václav, Jan Hus, Havlíček Borovský, Komenský, Radecký, Tyrš a Babička), nám byly důvěrně známé z vyučovacích hodin českého jazyka a literatury. O to více nás oslovovala komika založená na znalosti některých historických faktů. Domů jsme odjížděli plni dojmů a náležitě pobaveni výkony herců.

Za tento zážitek jsme moc vděční a doufáme, že to nebyla naše poslední návštěva tohoto legendárního divadla.

septima

cimrman cimrman cimrman cimrman cimrman

31


březen 2023

aktualita img

:: R.U.R.

Dne 31. 3. 2023 se vypravili žáci septimy a 4. ročníku na exkurzi do Plzně. Nejprve navštívili Velkou synagogu, kde měli možnost dozvědět se nové informace o této unikátní stavbě a o různých židovských zvycích. Po prohlídce pokračovali do Divadla J. K. Tyla, kde na Nové scéně zhlédli divadelní hru Karla Čapka R.U.R. Plzeňská inscenace se mezi studenty Gymnázia Blovice setkala s velmi kladnou odezvou a mnozí z nich se již těší na to, až si otázku R.U.R. vytáhnou u maturity z českého jazyka a literatury.

septima

r.u.r. r.u.r. r.u.r.

24


březen 2023

aktualita img

:: Krajské kolo přeboru v šachu

V pátek 24. března se dvě družstva plná šachových nadšenců z našeho gymnázia vydala utkat na SPŠ Dopravní o vítězství na Krajské kolo přeboru škol v šachu. Družstvo A (Nguyen Ngoc Minh, Vaník Jakub, Jankovič Adam, Tuháčková Kateřina, Menclová Marcela, Newton Tomáš ) postoupilo z okresního kola z 1. místa, zatímco družstvo B (Řeháček Filip, Kilbergr Martin, Skala Matěj, Kovářík Tomáš, Koldinská Evelyn, Váchalová Vanesa) postoupilo z 2. místa.

První podání rukou se soupeřem, pěšák, kůň, král, šachmat. Všech pět kol jsme si užili, sál plný nadějných šachistů přinášel napjatou a zároveň přátelskou atmosféru. Bez přestání se ozývalo klapání šachových hodin a než jsme se nadáli, hodiny klaply naposled a turaj byl u konce.

A jak to všechno dopadlo? Družstvo A se umístilo na 8. místě s 9 vítěznými body, družstvo B obsadilo 12. místo s 5,5 vítěznými body. K vítězství gratulujeme týmu Masarykova gymnázia Plzeň.

Kateřina Tuháčková, oktáva

sachy sachy sachy sachy

23


březen 2023

aktualita img

:: Úspěch našich žáků v soutěži Gymnazista roku

Dne 23. března se uskutečnil již 7. ročník soutěže Gymnazista roku. Soutěžního klání, které je dvoukolové, se letos zúčastnilo 24 žáků z 12 gymnázií Plzeňského kraje. První kolo proběhlo již tradičně formou testu. Soutěžící měli na vypracování otázek celkem 120 minut. Test obsahoval uzavřené otázky, které byly zaměřeny na oblast přírodních a společenských věd a všeobecný přehled. Závěrečného kvízu se pak zúčastnili 3 nejúspěšnější řešitelé prvního kola. Naši žáci si v silné konkurenci vedli skvěle. Aleš Hobl ze třídy oktáva vybojoval 4. místo, Martin Kilbergr ze 4. ročníku obsadil místo 9. Oběma klukům, na jejichž úspěch jsme náležitě pyšní, blahopřejeme a přejeme jim stejně úspěšné ukončení studia v našem gymnáziu.

gymnazista gymnazista

14


březen 2023

aktualita img

:: Návštěva Židovského muzea v Praze

Dne 14. 3. 2023 navštívili žáci třídy kvarty v doprovodu M. Durasové a P. Mrvíkové staré pražské Židovské Město.

Nejprve si ve vzdělávacím centru Židovského muzea vyslechli přednášku o židovské kultuře, zvycích a tradicích. Poté následovala komentovaná prohlídka čtyř synagog a Starého židovského hřbitova. Výklad byl plný zajímavých poznatků a informací, které byly pro některé žáky docela nové.

Kvartě se exkurze velice líbila a těší se na další výlet do Prahy.

O. Kugler, kvarta

zidovske_muzeum zidovske_muzeum zidovske_muzeum zidovske_muzeum

© 2014-2023 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena