Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Pro školní rok 2024/2025 bude gymnázium otevírat tyto obory:

Každý uchazeč bude konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky.

Do každého oboru vzdělávání bude přijato 30 uchazečů.

Přihlášky ke studiu

Informace budou zveřejněny v návaznosti na pokyny MšMT.

Osmileté studium - kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Termíny konání jednotných přijímacích testů jsou 16. dubna a 17. dubna 2024.

Náhradní termíny (z důvodu nemoci) jsou 29. a 30. dubna 2024.

Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna později.

Čtyřleté studium - kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Termíny konání jednotných přijímacích testů jsou 12. dubna a 15. dubna 2024.

Náhradní termíny (z důvodu nemoci) jsou 29. a 30. dubna 2024.

Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna později.

© 2014-2023 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena