Archiv aktualit

14


09 2023

aktualita img

:: Nejvyšší ocenění MŠMT pro Gymnázium Blovice

Lepší začátek školního roku jsme si nemohli přát. Ředitelka gymnázia Marcela Šustrová ve čtvrtek 14. 9. převzala z rukou ministra školství Mikuláše Beka bronzovou medaili MŠMT, která byla udělena našemu gymnáziu za vynikající pedagogickou činnost a příkladnou péči o kvalitu výchovně vzdělávacího procesu. Slavnostního předávání medailí, které proběhlo v zahradách Valdštejnského paláce, se kromě ředitelky školy zúčastnily i JUDr. Jaroslava Havlíčkova MBA, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje, a zástupkyně ředitelky Lada Kotlanová.

A za co naše škola toto ocenění dostala? Budeme citovat z medailonku předneseného během ceremoniálu:

„Gymnázium Blovice je menší škola, čítající přibližně 350 žáků. Ve škole je kladen zvláštní důraz na individuální a přátelský vztah mezi pedagogy a žáky, který však není na úkor úrovně výchovy a vzdělání. Gymnázium se vyznačuje vstřícným a profesionálním přístupem k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami i k těm mimořádně nadaným. Tím je škola zvláštní a jedinečná. Intenzivně spolupracuje se základními a vysokými školami v regionu a je jednou z fakultních škol Západočeské univerzity v Plzni. Gymnázium se vyznačuje také tím, že v návaznosti na své nejlepší tradice pečuje o kvalitu výchovně vzdělávacího procesu uplatňováním progresivních metod a forem práce. S tím souvisí aktivní zapojení školy do projektů pomáhajících zvyšovat materiální zabezpečení výuky i profesionální kvality pedagogů.“

Tohoto ocenění si nesmírně vážíme a je pro nás výbornou zpětnou vazbou, že naše gymnázium kráčí správným směrem.

23_medaile 23_medaile 23_medaile 23_medaile 23_medaile 23_medaile

Zpět na seznam

© 2014-2024 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena