Krajské kolo konverzační soutěže v AJ

V tomto příspěvku máte možnost se podívat, jaká témata jsou (poměrně pravidelně) součástí ústní části konverzační soutěže v AJ v krajském kole. Jen pro připmenutí: krajské kolo se koná 29. března a za Gymnázium Blovice se jej zúčastní v kategorii II.B Barbora Žitníková z kvarty a v kategorii III.A Jindřich Vaněk ze sexty.
Přejeme hodně úspěchů!

Ústní část:
-     krátký úvod (představení);
-     konverzace na zadané téma – řešení situace (bez přípravy); hodnotí se jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost.

Příklady konverzačních témat: Family. Home and family life. House and home. My town/village. Shops, shopping, services. My job / Future career. Daily routine. Daily programme. Work and leisure time. Hobbies and pastime activities. Sports and games. Health and illness. Clothes and fashions. Food and meals. At a restaurant. Entertainment – cinema, theatre, music, books, arts. Education. Language studies. Going on holiday. Tourism. Sightseeing. Holidays, festivals, celebrations. Travel and transport. Seasons of the year, weather.

Vyspělost slovní zásoby („vocabulary“) je dána úrovní jednotlivých kategorií a soutěžních kol. V kat. III. by měly být soutěžní otázky formulovány jako problém, např. The environment problems. Countryside. Nature. Media (TV, radio, newspapers), Education. Language studies.

Příspěvek byl publikován v rubrice 2015_16, Okresní, krajské a celostátní soutěže. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.