Vedení školy

Marcela Šustrová

Aj, Rj

Mgr. Marcela Šustrová

ředitelka gymnázia

e-mail: sustrova@gblovice.cz

1. patro, ředitelna

konzultační hodiny: kdykoliv dle domluvy
praxe: 32 let, učitelka SŠ
Pavel Vlach

Bi, SBi, Ivt

RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.

zástupce ředitelky

e-mail: vlach@gblovice.cz

1. patro, zástupce ředitelky

konzultační hodiny: po, út, pá dle domluvy
praxe: 22 let, učitel SŠ

Třídní učitelé

Hana Tlapová

Bi, Ch, Ov

Mgr. Hana Tlapová

prima

e-mail: tlapova@gblovice.cz

3. patro, kabinet chemie

konzultační hodiny:
praxe: 14 let, učitelka SŠ
Lucie Chalupová

Fj, Tv

Mgr. Lucie Chalupová

sekunda

e-mail: chalupova@gblovice.cz

1. patro, kabinet dějepisu

konzultační hodiny:
praxe: 10 let, učitelka SŠ
Lada Kotlanová

Čj, Nj, KNj

Mgr. Lada Kotlanová

tercie

e-mail: kotlanova@gblovice.cz

3. patro, kabinet zeměpisu

konzultační hodiny:
praxe: 11 let, učitelka SŠ
Jitka Herboltová

D, Rj

Mgr. Jitka Herboltová

kvarta

e-mail: herboltova@gblovice.cz

2. patro, kabinet jazyků

konzultační hodiny:
praxe: 31 let, učitelka SŠ
Hana Chytrá

Bi, Ch, Ov

Mgr. Hana Chytrá

kvinta

e-mail: chytra@gblovice.cz

3. patro, kabinet chemie

konzultační hodiny:
praxe: 21 let, učitelka SŠ
Ivo Barca

Aj, KAj

metodik prevence

Mgr. Ivo Barca

sexta

e-mail: barca@gblovice.cz

3. patro, kabinet chemie

konzultační hodiny:
praxe: 12 let, učitel SŠ
Pavla Mrvikova

Bi, Z, Ov, Vv

Mgr. Pavla Mrvíková

septima

e-mail: mrvikova@gblovice.cz

3. patro, kabinet zeměpisu

konzultační hodiny:
praxe: 19 let, učitelka SŠ
Milena Lásková

M, F, SMF

PaedDr. Milena Lásková

oktáva

e-mail: laskova@gblovice.cz

2. patro, kabinet matematiky a fyziky

konzultační hodiny:
praxe: 29 let, učitelka SŠ
Irena Polívková

Z, Tv

Mgr. Irena Polívková

1. ročník

e-mail: irenapolivkova@gblovice.cz

3. patro, kabinet zeměpisu

konzultační hodiny:
praxe: 33 let, učitelka SŠ
Milena Durasová

Čj, Ov, Zsv

výchovný poradce

PaedDr. Milena Durasová

2. ročník

e-mail: durasova@gblovice.cz

2. patro, kabinet jazyků

konzultační hodiny:
praxe: 26 let, učitelka SŠ
Dana Fialová

Čj, Vv

Mgr. Dana Fialová

2. ročník

e-mail: fialova@gblovice.cz

1. patro, kabinet dějepisu

konzultační hodiny:
praxe: 35 let, učitelka SŠ
Jana Průchová

M

Mgr. Jana Průchová

3. ročník

e-mail: pruchova@gblovice.cz

2. patro, kabinet matematiky a fyziky

konzultační hodiny:
praxe: 33 let, učitelka SŠ

Učitelé

Aneta Bauerová

IVT

Mgr. Aneta Bauerová

e-mail: bauerova@gblovice.cz

2. patro, kabinet matematiky a fyziky

konzultační hodiny:
praxe: 2 roky, učitelka ZŠ
Kyle Diaz

Aj, KAj, Šj

Mgr. Kyle Diaz

e-mail: diaz@gblovice.cz

3. patro, kabinet BiCh

konzultační hodiny:
praxe: 9 let, učitel SŠ
Dagmar Dindová

D

Mgr. Dagmar Dindová

e-mail: dindova@gblovice.cz

1. patro, kabinet dějěpisu

konzultační hodiny:
praxe: 11 let, učitelka SŠ
Jana Drhová

F, M

PhDr. Jana Drhová

e-mail: drhova@gblovice.cz

2. patro, kabinet matematiky a fyziky

konzultační hodiny:
praxe: 13 let, učitelka SŠ
Jaromír Háka

IVT

Mgr. Jaromír Háka

e-mail: haka@gblovice.cz

2. patro, kabinet matematiky a fyziky

konzultační hodiny:
praxe: 14 let, učitel SŠ
Jiří Kazda

Tv, SH

kariérní poradce

Mgr. Jiří Kazda

e-mail: kazda@gblovice.cz

tělocvična, kabinet tělesné výchovy

konzultační hodiny:
praxe: 38 let, učitel SŠ
Ivana Kováříková

Čj, Nj

Mgr. Ivana Kováříková

e-mail: kovarikova@gblovice.cz

2. patro, kabinet cizích jazyků

konzultační hodiny:
praxe: 37 let, učitelka SŠ
Tomáš Krásný

Aj, KAj

PaedDr. Tomáš Krásný

e-mail: krasny@gblovice.cz

1. patro, knihovna

konzultační hodiny:
praxe: 30 let, učitel SŠ
Eva Lanková

Čj, Nj, Ov, Zsv

PaedDr. Eva Lanková

e-mail: lankova@gblovice.cz

2. patro, kabinet jazyků

konzultační hodiny:
praxe: 31 let, učitelka SŠ
Hana Polívková

Aj, KAj

Mgr. Hana Polívková

e-mail: polivkovahana@gblovice.cz

1. patro, knihovna

konzultační hodiny:
praxe: 22 let, učitelka SŠ
Roman Škala

Hv, ŠK

Mgr. Roman Škala

e-mail: skala@gblovice.cz

3. patro, učebna hudební výchovy

konzultační hodiny:
praxe: 22 let, učitel SŠ
Adéla Skočilová

Hv, SbZ

Mgr. Adéla Skočilová

e-mail: skocilova@gblovice.cz

3. patro, učebna hudební výchovy

konzultační hodiny:
praxe: 8 let, učitelka SŠ
Eva Vacíková

Aj, KAj

Mgr. Eva Vacíková

e-mail: vacikova@gblovice.cz

1. patro, knihovna

konzultační hodiny:
praxe: 31 let, učitelka SŠ
Anna Velichova

ZSV, SpvS

Mgr. Anna Velichová

e-mail: velichova@gblovice.cz

1. patro, kabinet dějepisu

konzultační hodiny:
praxe: 38 let, učitelka SŠ

© 2015 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena