Přihlášky na jazykové kurzy. Do 28. září 2016 se mohou zájemci přihlašovat na vzdělávací aktivity v rámci Vzdělávacího centra Gymnázia Blovice. Přihláška ke stažení zde. Více informací v Aktualitách.

Aktuality (více v sekci Aktuality)

23


září 2016

aktualita img

:: Kouzelná Vídeň

Ráno 23. 9. 2016 nás probudil budík již okolo půl páté, ovšem hned při vzpomínce na následující dva dny jsme veškerou únavu hodili za hlavu a bleskově uháněli před blovické gymnázium, kam zanedlouho přijel autobus, z části již zaplněný těmi, kteří nastoupili v Plzni.

Na minutu přesně jsme vyrazili na naši šestihodinovou pouť. V Písku přistoupila ještě naše paní průvodkyně a v půl jedenácté jsme již vystupovali z autobusu vstříc první památce - mohutnému klášternímu komplexu Melk. V něm jsme si během prohlídky prošli některé z jeho místností, včetně mimořádné knihovny o dvanácti místnostech, a po zhlédnutí tamního barokního kostela jsme opět nasedli do autobusu a nabrali směr Vídeň.

První den jsme v rakouském hlavním městě stihli pouze prohlídku areálu Schönbrunnu, letní rezidence rakouských panovníků, a na osobní vyžádání jsme měli možnost projít se nejstarší zoologickou zahradou na světě, která patřila k zámku. Večer následovalo ubytování v jednom z hostelů v centru Vídně a po zabydlení si zájemci vyšli do nedalekého obchodního centra pořídit nějaké ty suvenýry.

Ráno na nás čekalo malé překvapení, a to návštěva vídeňského kostela Panny Marie Na Nábřeží, v němž nás osobně provázel pan farář Jiří Šindelář, shodou okolností rodák z Blovic a absolvent blovického gymnázia, a seznámil nás i se životem v přilehlém klášteře. Okolo poledne jsme došli k velkolepé katedrále Stephansdom na hlavním vídeňském náměstí, poté následoval krátký rozchod a po jedenácté jsme dorazili k všemi tolik očekávané interak-tivní expozici Time Travel, která nás pomocí 3D a 5D kina, vyvedených pohybujících se soch slavných historických osobností a mnoha dalších skvostných efektů seznámila s těmi nejdůle-žitějšími mezníky vídeňských a rakouských dějin. Poté nás paní průvodkyně zavedla do císař-ské hrobky, kde jsme měli tu čest vidět sarkofágy například císaře Františka Josefa I., jeho manželky Alžběty anebo slavné Marie Terezie. Poslední minuty ve Vídni jsme strávili pro-cházkou kolem velkolepých budov Vídeňské státní opery, parlamentu, divadla Burgtheater či městské radnice.

Bohužel, vše jednou dospěje ke svému konci, a proto jsme okolo čtvrté hodiny odpo-lední znovu zaujali svá místa v autobuse, přemístili se ještě k nekonformnímu domu slavného architekta Friedensreicha Hundertwassera a vydali se na cestu domů.

Zpět do Blovic jsme se vrátili krátce po dvaadvacáté hodině, popřáli si příjemný zbytek víkendu a každý šel vstříc svému domovu. Ale v duchu jsme se znovu a znovu vraceli ke krásným zážitkům z této vydařené exkurze.

Lukáš Trykar, 1. ročník, Gymnázium Blovice

Kouzelná Vídeň Kouzelná Vídeň Kouzelná Vídeň Kouzelná Vídeň Kouzelná Vídeň Kouzelná Vídeň

21


září 2016

aktualita img

:: Studenské volby

Vážení čtenáři, moji spolužáci,

ve středu 21. 9. 2016 se mi dostalo pocty být členem volební komise našich studentských voleb.

Setkat se téměř s každým žákem našeho gymnázia, pro mě bylo zajímavým zážitkem, protože většinu z vás jsem znala jen z příspěvků na sociálních sítích a z vyprávění přátel. Mnohé tváře pro mě byly úplně nové. Se zájmem jsem sledovala jak vy, jako mladí lidé, přistupujete k úkolu, který pro nás připravila a zorganizovala paní učitelka Velichová. Mnozí z vás s nadšením, jiní s lhostejností a další zodpovědně.

Věřím, že simulované volby pro nás byly přínosem. Úžasnou možností vyzkoušet si ten zvláštní pocit za plentou (jako by nám skrze propisku byla předávána moc něco změnit) nanečisto.

Nejvíce hlasů získala strana TOP 09, na druhém místě se umístila Česká pirátská strana, a třetí v pořadí skončilo politické hnutí ANO.

Děkuji Vám za účast

Zuzana Maxová

21


září 2016

aktualita img

:: Jazykové kurzy na GB

Do 28. září 2016 se mohou zájemci přihlašovat na vzdělávací aktivity v rámci Vzdělávacího centra Gymnázia Blovice. Jedná se o následující kurzy:

Aj pro začátečníky A0 (úterý 15:30), Aj pro pokročilé začátečníky A2 (úterý 17:10), Aj pro mírně pokročilé B1 (čtvrtek 15:45), Aj středně pokročilé B1/B2 (pondělí 17:00), Konverzace s rodilým mluvčím (úterý, dle dohody)

Přihláška ke stažení --> Přihláška na vzdělávací aktivitu

Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete naskenovanou e-mailem na adresu školy, můžete ji rovněž odfaxovat nebo přinést osobně do sekretariátu.

Jazykové kurzy

07


září 2016

aktualita img

:: ADAPTAČNÍ KURZ 1. ROČNÍKU GYMNÁZIA BLOVICE

Tři dny na Šumavě

Dne 7. 9. 2016 se žáci 1. ročníku společně s paními učitelkami Milenou Durasovou a Danou Fialovou vydali z plzeňského hlavního nádraží na Šumavu. Cílem třídenního pobytu bylo jak bližší seznámení s novými spolužáky, tak krásné výlety a hry.

První den probíhal v duchu zabydlování a úplně prvotního seznamování. Máme skutečně štěstí, že se ve třídě nachází i talentovaní hudebníci, takže se večer neobešel bez zpívání a hraní na kytaru. Následující den se nesl v duchu her a výletů po okolí. Začali jsme nejprve úžasnými hrami venku, které ucelovaly kolektiv - velice jsme se u nich nasmáli. Odpoledne, po výborném knedlu-vepřu-zelu, jsme navštívili Čertovo jezero a prošli si okolí. Večer si nás svolala paní učitelka za účelem pro nás neznámým. Všichni jsme se chytili za ruce vydali se ven. Došli jsme až na místo, kde se dopoledne odehrávaly hry. Zapálila se svíčka a všichni říkali své dojmy a přání. Byl to skutečně silný okamžik.

Poslední den jsme hlavně balili a v hotelu po sobě zahlazovali stopy. Těsně před tím, než jsme odjeli, dostal každý papír na záda a druzí mu psali, co si o něm myslí po tomto kurzu. Byla to výborná myšlenka a já ten svůj už mám doma v rámečku. Pak už nás čekala jen cesta zpět domů. I při ní jsme se bavili, smáli a zpívali.

Byl to úžasný výlet a všichni by si ho určitě zopakovali znovu.

Tomáš Štěpánek

ADAPTAČNÍ KURZ  1. ROČNÍKU GYMNÁZIA BLOVICE ADAPTAČNÍ KURZ  1. ROČNÍKU GYMNÁZIA BLOVICE ADAPTAČNÍ KURZ  1. ROČNÍKU GYMNÁZIA BLOVICE ADAPTAČNÍ KURZ  1. ROČNÍKU GYMNÁZIA BLOVICE ADAPTAČNÍ KURZ  1. ROČNÍKU GYMNÁZIA BLOVICE ADAPTAČNÍ KURZ  1. ROČNÍKU GYMNÁZIA BLOVICE

Dne 7. 9. 2016 jsem se s dalšími žáky 1. ročníku vydala na adaptační kurz do Železné Rudy na Špičák. Jeli jsme s paní učitelkou Danou Fialovou, naší třídní paní učitelkou Milenou Durasovou a její dcerou Renatou.

Dvouhodinovou cestu vlakem jsme si skvěle užili. Hráli jsme na kytaru a k tomu zpívali. Jakmile jsme dorazili do hotelu Malá Paříž, vybalili jsme si věci a náš program začal. Byl opravdu pestrý a rozhodně jsme se nenudili. Hráli jsme různé seznamovací hry a řekla bych, že nás to všechny bavilo. Následoval oběd. Měli jsme rajskou omáčku s houskovými knedlíky a moc jsme si pochutnali. Pak byl polední klid a zase další hry. Po večeři jsme se všichni sešli ve společenské místnosti a kreslili, povídali si, hráli hry a opět zpívali. Druhý den ráno jsme hned po snídani vyrazili ven a hráli další a další hry.

Pěkně jsme se unavili, protože to byly hry běhací. Následovala chvilka volna a pak oběd: knedlo-vepřo-zelo. Ve čtvrtek odpoledne jsme se vypravili na výlet k Čertovu jezeru. Bylo nádherné počasí a všem se nám tam moc líbilo.

Vyfotili jsme pár snímků a ani tam nechyběly hry. Část večerního programu byla opět ve společenské místnosti, kde jsme zase kreslili, zpívali a samozřejmě hráli hry. Druhá část se odehrávala venku, kdy jsme se všichni chytli za ruce a šli jsme pár set metrů na místo, kde jsme byli již dopoledne. Tam jsme udělali velký kruh a každý jsme postupně se svíčkou v ruce řekli pár slov o naší třídě a celém adaptačním kurzu. To bylo moc hezké.

V den odjezdu jsme dopoledne hráli ještě několik her. Každý jsme také dostali na záda papír a psali si vzkazy na památku. V jedenáct hodin ráno nám jel vlak do Klatov a z Klatov pak zpátky do Plzně. Ve vlaku samozřejmě nechyběl zpěv a hra na kytaru.

Celý adaptační kurz jsme si všichni náležitě užili a seznámili se, což bylo hlavním cílem. Tímto děkuji paním učitelkám a všem svým spolužákům za snahu a skvěle strávené dny. Markéta Hornová, 1. ročník


Dne 7. 9. 2016 jsme jeli jakožto první ročník Gymnázia Blovice na Šumavu na třídenní adaptační kurz.

Byli jsme ubytováni v obci Špičák v krásném penzionu, který nesl název Malá Paříž.

Hned po příjezdu jsme si šli obhlédnout naše pokoje. Ubytování bylo krásné, vše bylo krásně čisté a útulné. Po obědě jsme měli program, kvůli kterému jsme sem přijeli. Hráli jsme různé aktivity venku na zahradě, ve společenské místnosti i na odlehlém parkovišti, kde nebyl žádný provoz, což bylo skvělé.

Druhý den jsme vstávali kolem půl osmé, což byl ráj pro lidi, kteří vstávají v půl šesté ráno.

Nasnídali jsme se a poté šli opět na parkoviště, kde jsme si například ověřovali, jak moc známe již své spolužáky. Nejrychlejší ve sběru informací o ostatních byla Hanka Bukovská. Nastal čas oběda a my jsme se vrátili do hotelu na knedlo-vepřo-zelo.

Odpoledne jsme se vydali k Čertovu jezeru, což bylo sice nedaleko, ale do kopce, takže výstup byl namáhavý, ale stálo to za to. Strávili jsme tam hodinu, udělali naši první společnou fotografii a hráli hry.

A byl večer, po vydatné večeři jsme se přesunuli do společenské místnosti a hráli opět hry, zpívali a užívali si společné přítomnosti. Kolem deváté hodiny nám paní učitelka nakázala, abychom se oblékli a přezuli. Vyšli jsme ven. Chytili jsme se všichni za ruce a šli jsme kousek neupravenou cestou, kde všichni padali. Došli jsme opět na ,,naše“ parkoviště a rozestoupili se do kruhu. Paní učitelka zapálila svíčku a my jsme říkali jeden po druhém, jak se nám líbilo na adaptačním kurzu. Nepadlo ani jedno záporné slovo, což bylo skvělé, a usoudili jsme, že budeme určitě dobrá parta. Poté jsme se vrátili všichni v pořádku do hotelu a šli si lehnout. Myslím, že všichni hned usnuli, protože to byl dlouhý den.

Závěrečný den jsme nikdo nechtěl… Ale byl tady. Dopoledne, před odjezdem vlaku, jsme si nalepili papíry na záda a psali si, co si o druhých myslíme. Bylo to pak opravdu hezké číst a potěšilo to. Vlak přijel v jedenáct hodin. Nádraží bylo poloprázdné a klidné. Všichni jsme si povídali celkově potichu. Když jsme nastoupili, všichni jsme si sedli s přáteli a povídali si. Jeli jsme do Klatov, kde jsme přestoupili na vlak do Plzně, zpívali a Pepa Pinta nás doprovázel na kytaru. Cesta byla pohodlná, a proto jsme si zazpívali i píseň Cesta od Kryštofa a písně Tomáše Kluse. Po dvou hodinách jsme přijeli do Plzně. Vystoupili jsme z vlaku a rozloučili jsme se.

Byl to úžasný výlet, který se pojil s adaptačním kurzem. Děkujeme tímto naší paní třídní učitelce M. Durasové, její dceři Renatě a také paní učitelce Fialové, které pro nás pobyt na Šumavě připravily.

Děkujeme.

Barbora Kopecká


Výlet na Šumavu

Šumava. Okouzlující krajina plná památek, vzácných zvířat a dechberoucích přírodních jevů. A přesně sem jsme se vypravili ve dnech 7. – 9. září na adaptační kurz.

Třicet žáků z 1. ročníku Gymnázia Blovice, kteří se zatím příliš neznali a přemýšleli nad jménem a nad zájmy druhého spolužáka, který sedí ve vedlejším vlakovém kupé. Vedoucí kurzu, paní učitelky Dana Fialová, Milena Durasová a oktavánka Renata Durasová, se ale samozřejmě rozhodly, že tuto neznalost nepřipustí! Po celou dobu se nás nesnažily naučit jen jména a poznat zájmy druhých, nýbrž hlavním cílem bylo zjistit, jak moc dokážeme spolupracovat, podporovat se, ale především získat vzájemnou důvěru. Večery strávené hraním na kytaru byly dle mého názoru jen důkazem procítěné práce, kterou tu paní učitelky odvedly za účelem scelit nás. Též ubytování v hotelu Malá Paříž na Špičáku bylo velice příjemné jak po stránce strany stravy, tak i po stránce pohodlí na pokojích.

Adaptační kurz byl skvělý a za to patří všem naše obrovitánské DÍKEC !!!

Nikola Jozič

© 2014 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena